Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Vasario mėn. parapijoje

Popiežiaus maldos intencija vasario mėn.
Melskimės, kad ligoniai paskutiniame gyvenimo etape ir jų šeimos visada gautų reikiamą priežiūrą ir pagalbą tiek medicininiu, tiek žmogiškuoju požiūriu.

VASARIO PIRMOSIOS SAVAITĖS SUDĖTINĖS ŠV. MIŠIOS. Meldžiamės į šventuosius prašydami užtarimo mūsų gyvenimui, šeimoms, vaikams, sveikatos sau ir kitiems.
02.01, ketvirtadienis – 18:00 val. meldžiant šv. Juozapo užtarimo.
02.02, penktadienis – 8:00 val. meldžiant pal. Teofiliaus Matulionio užtarimo. 18:00 val. meldžiant Švč. Jėzaus Širdies užtarimo.
02.03, šeštadienis – 18:00 val. meldžiant Švč. Mergelės Marijos užtarimo.
02.04, sekmadienis – 8:00 val. meldžiamės į Dieviškąjį Gailestingumą. PIRMĄJĮ mėnesio sekmadienį Sumos šv. Mišių metu atliekama Švč. Sakramento garbinimo procesija.
02.05, pirmadienis – 18.00 val. meldžiant arkangelo Mykolo užtarimo.
02.06, antradienis – 18:00 val. meldžiant šv. Antano užtarimo.
02.07, trečiadienis – 18:00 val. meldžiant šv. Jono Pauliaus II užtarimo.
Daugiau pamaldų laikas

Jau parengtas planuojamų Eucharistinių adoracijų naktų (EAN) 2024 metams preliminarus sąrašas čia
Detalesnė informacija pateikiama prieš kiekvieną EAN parapijos svetainėje

VASARIO 2 D., PENKTADIENĮ, LITURGINĖ KRISTAUS PAAUKOJIMO ŠVENTĖ – GRABNYČIOS.
Šv. Mišios bus aukojamos ir grabnyčių žvakės šventinamos 8:00 val. ir 18:00 val.
Grabnyčių žvakė uždegama prie ligonio suteikiant ligonių patepimo sakramentą.

VASARIO 3 D., ŠEŠTADIENĮ, LITURGINĖ KANKINIO ŠV. BLAŽIEJAUS ŠVENTĖ
Šeštadienį šv. Blažiejaus žvakės šventinamos 10:00 val. ir 18:00 val. Šv. Mišių metu.
Šv. Blažiejaus žvakės liturgijos metu bus pridedamos prie kiekvieno maldininko kaklo, meldžiant šventąjį kankinį Blažiejų saugoti ar gydyti nuo kvėpavimo ir gerklės ligų.

Vasario 11 d., sekmadienį, PASAULINĖ LIGONIŲ DIENA. LURDO ŠVČ. MERGELĖ MARIJA.
Po kiekvienų šv. Mišių turintiems sveikatos problemų bus teikiamas Ligonių sakramentas.

VASARIO 14 D., PELENŲ DIENOS (PELENŲ TREČIADIENIO) Šv. Mišios ir pelenų barstymas 8:00 val., 11:00 val., 18:00 val.
Visų Šv. Mišių metu bus šventinami pelenai, kuriais pasibarstę tikintieji pradėsime Gavėnią.
40 dienų Gavėnios laikotarpis tęsis iki Šv. Velykų. Gavėnios laikotarpiu sąmoningi katalikai Nesilinksmina. Pradedant Pelenų Diena, Gavėnios penktadieniais visiems krikščionims yra privalomas pasninkas.
Gavėnios laikotarpiu mūsų bažnyčioje vyks Kryžiaus Kelio mąstymas: penktadieniais 17:30 val., sekmadieniais 12:00 val.

Nepamirškime, kad vasario 14 d., trečiadienį taip pat ir šv. Valentinas, o mūsų bažnyčioje kaip ir kasmet – SUŽADĖTINIŲ IR SUTUOKTINIŲ DIENA. Pelenų Trečiadienio šv. Mišiose – 8, 11 ir 18 val. dalyvaujantys sutuoktiniai po šv. Mišių atnaujins santuokos įžadus. Kviečiame po šv. Mišių pasilikti ir sužadėtinius, kurie šiais metais priims santuokos sakramentą.
Su Pelenų Diena! Su šv. Valentinu! Juk abi dienos skelbia tą pačią žinią – Dievo brangiausia Dovana žmogui – MEILĖ! Simboliška, kad šiemet jos sutampa.

Vasario 16-oji, penktadienį – LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO DIENA.
Šv. Mišios 8, 12:30 ir 18 val.
Po 12:30 šv. Mišių koncertas, skirtas Valstybės atkūrimo dienai paminėti. Daugiau informacijos čia

PARODA ,,VAIKAI TAPO IKONĄ“

Šiaulių dailės mokyklos II kurso mokiniai dailėtyros pamokose nagrinėjo Bizantijos laikotarpio meną. Jie gilinosi į ikonų tapymo subtilybes ir tapė ikonas. Mokinius moko Kristina Rupšienė. Parodą galite aplankyti mūsų bažnyčioje.

KVIEČIAME į 69-ąją EUCHARISTIJOS ADORACIJOS NAKTĮ Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje (Šiauliai, Gegužių 57).

Švč. Sakramento adoracija prasidės vasario 23 d., penktadienį, 20:00 val. ir tęsis iki ryto. Gavėnios pradžia – Pelėnų diena – vasario 14 d. Atsiteisimo intensija už save, parapiją ir šeimas, sveikatą, vyskupiją. Padėkos intencija už tėvynę Lietuvą, taiką pasaulyje. Šv. Mišios 21:00 val. Kitos Šv. Mišios – 24:00 ir 5:00 val. ryte. Tave, Viešpatie, garbiname! Tave, Viešpatie, išpažįstame! Esate laukiami!