Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Velykinių koncertų ciklas „Velykų šviesa“

Antrąją Šv. Velykų dieną mūsų bažnyčioje prasidėjo Velykinių koncertų ciklas ,,VELYKŲ ŠVIESA“.

Velykinių giesmių ciklą pradėjo parapijos klebonas mons. Vytautas Kadys sveikinimu su Šv. Velykomis ir pakvietė į sekančius koncertus bei palinkėjo geros šventinės nuotaikos.

Toliau vyko šventinis koncertas…