Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Velyknaktis

VELYKNAKTIS – Viešpaties Jėzaus Kristaus Prisikėlimo iškilmės vigilija.

Nuotraukos

Viešpaties Jėzaus Kristaus Prisikėlimo iškilmės vigilija – ugnies šventinimas

Viešpaties Jėzaus Kristaus Prisikėlimo iškilmės vigilija – Velykinis šlovinimas

Viešpaties Jėzaus Kristaus Prisikėlimo iškilmės vigilija – Krikšto pažadų atnaujinimas

Viešpaties Jėzaus Kristaus Prisikėlimo iškilmės vigilijos akimirkos.