Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Velykos parapijoje

  • VERBŲ SEKMADIENIO ŠV.MIŠIOS – (Balandžio5 d.)
  • DIDŽIOJO VELYKINIO TRIDIENIO PAMALDOS- (Balandžio 9-10-11 d.)
  • VELYKŲ PRISIKĖLIMO ŠV.MIŠIOS – (Balandžio 12 d.)

ŠV. MIŠIOS IR PAMALDOS VYKS UŽ UŽDARŲ DURŲ SU ĮJUNGTAIS LAUKE GARSIAKALBIAIS.