Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Video: Jubiliejaus Šv. Mišios

30 m. parapijos jubiliejaus Šv. Mišios, 2023 spalio 22 d.

Sumos Šv. Mišias aukojo:
Šiaulių vyskupas JE Eugenijus Bartulis, kunigai svečiai: Šiaulių vyskupijos kurijos kancleris kun. Rimantas Žaromskis, Gargždų Šv. arkangelo Mykolo parapijos klebonas dek. kan. Jonas Paulauskas, Kelmės Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapijos klebonas dek. liturg. lic. Mindaugas Grigalius, Vydmantų Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonas kun. Karolis Petravičius, parapijos kunigai: klebonas kun. Gintaras Antanas Jonikas, kun. alt. Jordanas Urbonas, vikaras kun. Gediminas Kasperavičius.

Liturgijoje ir procesijoje dalyvavo:
Ministrantai: Denas ir Benas, Monika Plepytė; zakristijonas Vladas Tijūnaitis, Donatas Lučinskas, Vilius Kavaliauskas, Algimantas Pozdniakas.
Skaitinius, visuotinę maldą skaitė: Gintarė Vasiukevičiūtė, Neringa Bartulienė, Violeta Dališanskienė ir Gintautas Morkūnas. Atnašas nešė Laisva ir Viktoras Jankauskai.
Adoruotojos: Ieva Galdikienė, Stasė Čiapaitė, Ona Paukštienė, Aldona Raštokienė, Genovaitė Juciuvienė,
Vida Putrimienė, Stasė Barančiukaitė.

Giedojo parapijos Sumos choras, vadovas Andrius Bartulis. Psalmę giedojo ir fleita grojo Augustė Plepytė.
Šv. Mišių metu giedojo svečias operos solistas prof. Vytautas Juozapaitis.