Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Video: Lurdas pašventintas!

Lurdas Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčios šventoriuje pašventintas! Lurdą pašventino JE Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis.

Dėkojame statybininkams, ūkininkui Gediminui Žebrauskui, UAB „Šiaulių gatvių apšvietimas“ darbuotojams, parvežusiems pagrindinius akmenis, visiems, prisidėjusiems prie Lurdo statybų; Vitalijai, išpuošusiai Lurdo aplinką jubiliejaus šventei. Dėkojame ir visiems aukojusiems – be jūsų šio sakralinio statinio Šiauliuose nebūtų.

Lurdo Švč. Mergele Marija, globok mūsų parapiją!

Parapijos 30 metų jubiliejus, 2023 spalio 22 d.

Už video dėkojame VšĮ Pravers komandai!