Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

X Eucharistinė adoracijos naktis balandžio 25-osios į balandžio 26-ąją

KVIEČIAME Į EUCHARISTINĘ ADORACIJOS NAKTĮ

padėkos intencija

iš 2014 m. balandžio 25-osios į balandžio 26-ąją

Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje (Šiauliai, Gegužių g. 57)

 ,,Kančia mums primena, kad tikėjimo tarnystė bendrajam gėriui visada yra priekin žvelgiančios vilties tarnystė, žinant, jog mūsų visuomenės tvirtas ir tvarus pagrindas yra vien Dievas, ateitis, teikiama Prisikėlusio Jėzaus.“

 (Pop. Pranciškaus Enciklika ,,LUMEN  FIDEI‘‘).