Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

XIII -oji Eucharistinė adoracijos naktis

KVIEČIAME Į EUCHARISTINĘ ADORACIJOS NAKTĮ

atsiteisimo intencija

2014 m. lapkričio 21-osios į 22-ąją

Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje (Šiauliai, Gegužių g. 57)

,,Bet aš niekuo nesigiriu, nebent mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus kryžiumi, dėl kurio pasaulis man yra nukryžiuotas ir aš – pasauliui“.

(Gal 6,14)

P R O G R A M A
20.00 ŠVENČIAUSIOJO SAKRAMENTO IŠSTATYMAS ADORACIJAI. ,,O DIEVIŠKOJI OSTIJA!“

20.00 – 21.00 KRYŽIAUS KELIO APMĄSTYMAS ,,EIME“.
GIEDA ŠIAULIŲ SANDOROS PROGIMNAZIJOS LITURGINIS MOKSLEIVIŲ CHORAS,
VAD. ROLANDA KALAKAUSKIENĖ

21.00 ŠV. MIŠIOS ŠVENČIAUSIOSIOS JĖZAUS ŠIRDIES GARBEI
SU VAKARINE VALANDŲ LITURGIJA.
ŠV. MIŠIAS AUKOJA IR HOMILIJĄ SAKO J. E. EUGENIJUS BARTULIS, ŠIAULIŲ VYSKUPAS.
GIEDA ŠIAULIŲ SANDOROS PROGIMNAZIJOS LITURGINIS MOKSLEIVIŲ CHORAS,
VAD. ROLANDA KALAKAUSKIENĖ.

22.00 – 23.00 ŠVČ. JĖZAUS VARDO ROŽANČIUS.
VAD. EGLĖ LINKEVIČIENĖ.

23.00 – 24.00 DŽIAUGSMO SLĖPINIAI. I – OJI ROŽINIO DALIS.
VAD. ŠVČ. M. MARIJOS NEKALTOJO PRASIDĖJIMO PARAPIJOS
ŠV. RAŠTO SKAITYTOJAI.

00:00 ŠV. MIŠIOS NEKALČIAUSIOSIOS MARIJOS ŠIRDIES GARBEI
SU NAKTINE VALANDŲ LITURGIJA.
ŠV. MIŠIAS AUKOJA IR HOMILIJĄ SAKO KUN. KĘSTUTIS ŠVABINSKAS,
POCIŪNĖLIŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJOS KLEBONAS.
GIEDA ŠVČ. M. MARIJOS NEKALTOJO PRASIDĖJIMO BAŽNYČIOS SUMOS CHORAS,
VARG. ANDRIUS BARTULIS.

1.00 – 2.00 ADORACIJA TYLOJE.

2.00 – 3.00 ŠVIESOS SLĖPINIAI. II – OJI ROŽINIO DALIS.
VAD. DIEVO TARNAITĖS BARBOROS ŽAGARIETĖS V. MALDOS GRUPĖ.

3.00 – 4.00 KANČIOS SLĖPINIAI. III – OJI ROŽINIO DALIS.
DIEVO GAILESTINGUMO VAINIKĖLIS.
VAD. ŠVČ. M. MARIJOS NEKALTOJO PRASIDĖJIMO BAŽNYČIOS MARIJOS LEGIONAS.

4.00 – 5.00 GARBĖS SLĖPINIAI. IV – OJI ROŽINIO DALIS.
VAD. ŠVČ. M. MARIJOS NEKALTOJO PRASIDĖJIMO BAŽNYČIOS MARIJOS LEGIONAS.

5.00 ŠV. MIŠIOS ŠVENČIAUSIOSIOS TREJYBĖS GARBEI
SU RYTMETINE VALANDŲ LITURGIJA.
ŠV. MIŠIAS AUKOJA IR HOMILIJĄ SAKO KUN. MONS. VYTAUTAS KADYS,
ŠIAULIŲ ŠVČ. M. MARIJOS NEKALTOJO PRASIDĖJIMO PARAPIJOS KLEBONAS.
GIEDA ŠVČ. M. MARIJOS NEKALTOJO PRASIDĖJIMO BAŽNYČIOS
VARG. KORNELIJUS LUOTĖ.
PALAIMINIMAS ŠVENČIAUSIUOJU SAKRAMENTU.
,,PRIEŠ TAIP DIDĮ SAKRAMENTĄ PULKIM GALVAS LENKDAMI…“

KITA PLANUOJAMA EUCHARISTINĖ ADORACIJOS NAKTIS (EAN)

2014 m. gruodžio 31 d. – 2015 m. sausio 1 d.

KVIEČIA LAIMINA

MONS. VYTAUTAS KADYS, J. E. EUGENIJUS BARTULIS,

ŠIAULIŲ ŠVČ. M. MARIJOS NEKALTOJO ŠIAULIŲ VYSKUPAS

PRASIDĖJIMO PARAPIJOS KLEBONAS