Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

XV -oji Eucharistinė adoracijos naktis