Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

XX tarptautinis jubiliejinis piligriminis žygis Kryžių kalnas – Šiluva

2022 m. rugsėjo 10 d. (šeštadienį) vyks XX tarptautinis jubiliejinis piligriminis žygis IŠ KRYŽIŲ KALNO Į ŠILUVĄ, pažymint Šiaulių vyskupijos 25-ąsias įkūrimo metines.