Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

XXXI eilinis sekmadienis. Sumos Šv. Mišios.

XXXI EILINIS SEKMADIENIS, Sumos Šv. Mišios. Pirmasis mėnesio sekmadienis – Švč. Sakramento garbinimas.

Giesmė mūsų mylimiesiems mirusiesiems – Blanche Marie Kerr Brock – ANAPUS SAULĖS (liet. vertimas Dalia Kučėnienė). Gieda: klebonas kun. Gintaras Antanas Jonikas. Vargonai: Andrius Bartulis.

Giesmė mūsų mylimiesiems mirusiesiems -„Marija, Marija“ (m. Č. Sasnausko. ž. Maironio.). Gieda: parapijos choras, vargonai: Andrius Bartulis.