Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

10 metų jubiliejus

2019 m. gegužės 1 d. 11 val. Šv. Mišiomis atidarytas bažnyčios jubiliejus.

Po Šv. Mišių gyva grandine – susikabinę rankomis – apglėbta jubiliejinė bažnyčia, taip išsakant visus vienijantį jausmą „Mes mylime bažnyčią“.

BAŽNYČIOS 10 METŲ JUBILIEJAUS AKIMIRKOS