Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Balandžio mėn. parapijoje

Popiežiaus maldos intencija balandžio mėn. Melskimės, kad kiekvienoje kultūroje būtų pripažintas moterų orumas ir indėlis, kad būtų nutraukta diskriminacija, kurią jos kenčia įvairiose pasaulio dalyse.

BALANDŽIO PIRMOSIOS SAVAITĖS SUDĖTINĖS ŠV. MIŠIOS. Meldžiamės į šventuosius prašydami užtarimo mūsų gyvenimui, šeimoms, vaikams, sveikatos sau ir kitiems.
04.01, pirmadienis – 18.00 val. meldžiant arkangelo Mykolo užtarimo.
04.02, antradienis – 18:00 val. meldžiant šv. Antano užtarimo.
04.03, trečiadienis – 18:00 val. meldžiant šv. Jono Pauliaus II užtarimo.
04.04, ketvirtadienis – 18:00 val. meldžiant šv. Juozapo užtarimo.
04.05, penktadienis – 8:00 val. meldžiant pal. Teofiliaus Matulionio užtarimo. 18:00 val. meldžiant Švč. Jėzaus Širdies užtarimo.
04.06, šeštadienis – 18:00 val. meldžiant Švč. Mergelės Marijos užtarimo.
04.07, sekmadienis – 8:00 val. meldžiamės į Dieviškąjį Gailestingumą. PIRMĄJĮ mėnesio sekmadienį Sumos šv. Mišių metu atliekama Švč. Sakramento garbinimo procesija.

Daugiau pamaldų laikas

KVIEČIAME į 70-ąją EUCHARISTIJOS ADORACIJOS NAKTĮ  čia

Kvietimas į susitikimą jaunimui čia

Balandžio 7 d., II VELYKŲ SEKMADIENIS – ATVELYKIS, Dievo Gailestingumo sekmadienis.

Balandžio 7 d., sekmadienį, po Sumos šv. Mišių, 13:45 val., bažnyčios šventoriuje vyks Vaikų Velykėlės – lopšelis darželis „Gintarėlis” kviečia visus vaikučius ridenti margučius.

Balandžio 8 d., pirmadienis – VIEŠPATIES APREIŠKIMAS ŠVČ. MERGELEI MARIJAI, iškilmė.

Balandžio 14 d., III VELYKŲ SEKMADIENIS. VISOS RINKLIAVOS SKIRIAMOS UKRAINOS CARITO LABDARINGAI VEIKLAI. Balandžio 17-18 dienomis nuo 12 val. iki 18 val. kviečiame dalintis reikalingomis priemonėmis, maistu, reikalingu karo sąlygomis gyvenantiems asmenims. Parapijos namuose (Gegužių g. 57, Šiauliai) parapijos Caritas rinks ilgo galiojimo maisto produktus, higienos priemones, buitinę chemiją, daiktų, kurių prašo Ukrainos Caritas. RŪBŲ ŠIOMIS DIENOMIS PRAŠOME NENEŠTI.

Balandžio 21 d., IV VELYKŲ SEKMADIENIS (Gerojo Ganytojo sekmadienis). Tos dienos rinkliavos tradiciškai skiriamos KUNIGŲ SEMINARIJŲ AUKLĖTINIŲ IŠLAIKYMUI IR JAUNIMO SIELOVADAI.

Balandžio 23 d., antradienį – ŠV. JURGIS, kankinys, antrasis Lietuvos globėjas. Šv. Mišios 8 ir 18 val.

Visa aktualiausia informacija, pamaldų laikas ir kita Velykų laiko svarbi informacija pateikiama – sekmadieniais šv. Mišių metu, skelbimų metu, taip pat prie bažnyčios, prie parapijos namų skelbimų lentose. Raštinė dirba darbo dienomis nuo 9 iki 18 val., savaitgaliais kunigai budi zakristijoje prieš kiekvienas šv. Mišias.

Nuo kovo 1 d., teikiantieji deklaracijas VMI gali skirti 1,2 proc. pajamų mokesčio paramą parapijai. VMI tinklapyje yra parengtas vedlys ir tai padaryti labai paprasta. Kaip tai padaryti, galima pažiūrėti čia.

https://www.facebook.com/mmnprasidejimas/videos/5615609611877477

Jeigu šiemet nuspręstumėte 1,2% GPM skirti Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčiai, tai galite padaryti iki 2024 m. gegužės 2 d.

Elektroninę FR0512 formos versiją galite užpildyti VMI svetainėje adresu:
 http://deklaravimas.vmi.lt 
pasirinkus skiltį Deklaravimas – Pildyti formą.

Pagal LR Paramos ir labdaros Įstatymą galite teikti paramą neatvėrę piniginės. Jei šia teise nepasinaudosite, pinigai liks valstybės biudžete ir bus panaudojami valstybės nuožiūra.