Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Kviečiame į 70-ąją Eucharistijos Adoraciją

KVIEČIAME į 70-ąją EUCHARISTIJOS ADORACIJOS NAKTĮ Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje (Šiauliai, Gegužių 57).

Švč. Sakramento adoracija prasidės balandžio 5 d., penktadienį, 20:00 val. ir tęsis iki ryto.

Atvelykis, Gailestingumo sekmadienis, balandžio 7 d. Padėkos intencija už Šiaulių vyskupiją ir vyskupą, mūsų parapiją, Tėvynę Lietuvą. Meldžiame taikos pasaulyje.

21:00 val. šv. Mišias aukos JE Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis.
Kitos Šv. Mišios – 24:00 ir 5:00 val. ryte.

Tave, Viešpatie, garbiname! Tave, Viešpatie, išpažįstame!

Esate laukiami!