Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Balandžio mėn. parapijoje

* Kovo 28 d.-Verbų sekmadienis. Šv. Mišios sekmadienių tvarka. Visose Šv. Mišiose šventinamos verbos. Verbų procesija ir iškilmingas verbų šventinimas prieš sumą.

* Didysis Velykinis Tridienis-balandžio 1-2-3 dienomis. Pamaldos 18 val. Apie Velykų Tridienį – skaityti daugiau….

* Šv. Velykos – balandžio 4 d. Viešpaties Prisikėlimas-Rezurekcija-8 val. Kitos Šv. Mišios 11; 12:30 ir 18 val.

* Velykų antroji diena – Šv. Mišios sekmadienių tvarka.

* Nuo Velykų iki Atvelykio yra Dievo Gailestingumo savaitė. Visos Šv. Mišios aukojamos Į Dievo Gailestingumą Jūsų aukotojų intencijomis.

* Balandžio 9 d. Eucharistinė adoracijos naktis EAN-52. Pradžia 20 val. Programa.

* Balandžio 13 d. 18 val. kviečiame vyrus bendrai maldai. Šv. Mišios ir susitikimas su Šv. Raštu vyrams. „Būti vyru ir tapti vyru pagal Dievo planą“.

* Balandžio 23 d. – Šv. Jurgis, kankinys (antrasis Lietuvos globėjas).

* Balandžio 25 d. – Pasaulinė maldos už dvasinius pašaukimus diena. Renkamos aukos kunigų seminarijos išlaikymui. Pasaulinė gyvybės diena.

Esate laukiami.