Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Eucharistinės adoracijos Naujųjų Metų naktis

Eucharistinė adoracijos Naujųjų Metų naktis 2017-2018 metai.