Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Kovo mėn. parapijoje

Popiežiaus maldos intencija kovo mėn.
Melskimės, kad tie, kurie įvairiuose pasaulio kraštuose rizikuoja gyvybe dėl Evangelijos, užkrėstų Bažnyčią savo drąsa, misionieriška aistra, kad brangintume kankinystės malonę.

KOVO PIRMOSIOS SAVAITĖS SUDĖTINĖS ŠV. MIŠIOS. Meldžiamės į šventuosius prašydami užtarimo mūsų gyvenimui, šeimoms, vaikams, sveikatos sau ir kitiems.
03.01, penktadienis – 8:00 val. meldžiant pal. Teofiliaus Matulionio užtarimo. 18:00 val. meldžiant Švč. Jėzaus Širdies užtarimo.
03.02, šeštadienis – 18:00 val. meldžiant Švč. Mergelės Marijos užtarimo.
03.03, sekmadienis – 8:00 val. meldžiamės į Dieviškąjį Gailestingumą. PIRMĄJĮ mėnesio sekmadienį Sumos šv. Mišių metu atliekama Švč. Sakramento garbinimo procesija.
03.04, pirmadienis – 18.00 val. meldžiant arkangelo Mykolo užtarimo.
03.05, antradienis – 18:00 val. meldžiant šv. Antano užtarimo.
03.06, trečiadienis – 18:00 val. meldžiant šv. Jono Pauliaus II užtarimo.
03.07, ketvirtadienis – 18:00 val. meldžiant šv. Juozapo užtarimo.
Daugiau pamaldų laikas

Gavėnios laikotarpiu Kryžiaus Kelio mąstymas: penktadieniais 17:30 val., sekmadieniais 12:00 val.

Nuo kovo 3 d. parapijos Caritas kviečia gavėnios laikotarpiu pasimelsti už sunkius gyvenimo išbandymus patiriančius skurstančius žmones ir pasidalinti su jais širdies šiluma ir maistu. Iki kovo 17 d. vyks akcija „Pasidalinimo krepšelis“, kviečiame parsinešti pasidalijimo krepšelį namo ir pripildyti jį ilgo galiojimo produktais, kurie bus skirti sunkiausiai gyvenantiems parapijiečiams. Pripildytus krepšelius galėsite palikti toje pačioje vietoje, kurioje stovės Caritas savanoriai prie įėjimo į bažnyčią su tuščiais krepšeliais. Nuoširdžiai dėkojame už jūsų palaikymą, savanorystę, aukas aukų dėžutėje.

Kovo 4 d., pirmadienis, ŠV. KAZIMIERAS, LIETUVOS GLOBĖJAS, iškilmė.

Kovo 8 d., penktadienis. Popiežius Pranciškus kovo 8 dieną kviečia pasaulio tikinčiuosius 24 VALANDŲ ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJAI – ATGAILOS IR TAIKOS INTENCIJA. Popiežius Pranciškus kviečia mus labai rimtai maldai – adoracijai. Mūsų bažnyčioje adoracija vyks nuo 8 d. per naktį adoracijos koplyčioje – kas galite tikrai skirkite laiko maldai už atgailą ir taiką. „24 valandos Viešpačiui“. Daugiau

Kovo 10 d., sekmadienis, IV GAVĖNIOS SEKMADIENIS (Laetare).

Kovo 11 d., pirmadienis Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena. Šv. Mišios 8 ir 18 val. Saugokime ir branginkime Laisvę!

Kovo 12 d., antradienį, kviečiame vykti kartu į Gavėnios piligriminę kelionę KAIŠIADORYS-GURONYS-VILNIUS. Išvyksime 8 val. iš bažnyčios automobilių stovėjimo aikštelės.

Planuojama kelionės programa:

  1. Kaišiadorių katedra – malda prie pal. Teofilio Matulionio sarkofago;
  2. Guronys, kard. Vincento Sladkevičiaus tėviškė – muziejus ir Rožinio koplyčių kelias;
  3. Vilniaus katedra. Malda šv. Kazimiero koplyčioje;
  4. Vilniaus Dievo Gailestingumo bažnyčia – malda prie Dievo Gailestingumo stebuklingo paveikslo.
  5. Esant galimybei, malda Aušros vartų koplyčioje.

Renkama 20 žmonių grupė. Kelionės auka – 10 Eur. Prašome registruotis pas vyr. adoruotoją Nijolę.

Kovo 17 d., sekmadienį, po Sumos šv. Mišių, 14 val. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Civilinės saugos ir teisėtvarkos skyriaus Civilinės saugos poskyris kviečia visus į parapijos salę, į susitikimą ESAME KOMANDA. TURIME PLANĄ. Susitikimo tikslas – stiprinti visuomenės švietimą civilinės saugos klausimais, skleisti informaciją apie pasirengimą galimoms grėsmėms, stiprinti visuomenės narių savisaugos kultūrą.

Kovo 19 d., antradienis, ŠV. JUOZAPAS, ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS SUŽADĖTINIS, iškilmė.

GAVĖNIOS REKOLEKCIJOS KOVO 22-23 D. (penktadienį – šeštadienį)

Kovo 22 d., penktadienis:
16:00 Susitaikymo pamaldos, išpažintys.
17:00 Dvasinio gydymo pamaldos.
17:30 Kryžiaus Kelias.
18:00 Šv. Mišios, pamokslas.

Kovo 23 d., šeštadienis, ryte
9:00 Susitaikymo pamaldos, išpažintys.
10:00 Šv. Mišios, pamokslas.
11:00 Dvasinio gydymo pamaldos.

Kovo 23 d., šeštadienis, popiet
16:00 Susitaikymo pamaldos, išpažintys
17:00 Dvasinio gydymo pamaldos.
18:00 Šv. Mišios, pamokslas.

Rekolekcijų vedėjas kun. Algis Vaickūnas.

Kovo 22 d., penktadienį kviečiame jaunimą iš visos Šiaulių vyskupijos atvykti į Šiaulius ir dalyvauti Jaunimo dienoje „Būk tvirtas!” (Dan 10,19). Renginiai vyks Šiaulių valstybinėje kolegijoje, Pastoracijos centre. Daugiau informacijos čia

Kovo 24 d., sekmadienis, KRISTAUS KANČIOS (VERBŲ) SEKMADIENIS, iškilmė.

Kovo 25 d., Didysis Pirmadienis, šv. Mišios 8 ir 18 val. 19 val. Kalvarijos Kalnų giedojimas. Kalnų giedojimą praves Nemakščių ir Adakavo parapijų giedoriai.

Kovo 26 d., Didysis Antradienis, šv. Mišios 8 ir 18 val.

Kovo 27 d., Didysis Trečiadienis, šv. Mišios 8 ir 18 val.

Kovo 28 d. Didysis tridienis, Didysis Ketvirtadienis, Paskutinės Vakarienės Mišios 18 val.

Kovo 29 d. Didysis tridienis, Didysis Penktadienis, Viešpaties Kančios pamaldos 18 val.

Kovo 30 d., Didysis Šeštadienis, VELYKŲ VIGILIJA – VELYKNAKTIS, Viešpaties Jėzaus Kristaus Prisikėlimo iškilmės vigilija, nuo 18 val.

Kovo 31 d., sekmadienį – VIEŠPATIES JĖZAUS KRISTAUS PRISIKĖLIMAS (Velykos). Šv, Mišios 8, 11, 12:30 val.

Balandžio 1 d., pirmadienis – II-oji ŠV. VELYKŲ DIENA. Šv. Mišios 9.30, 11, 12:30 val.

Visa aktualiausia informacija, pamaldų laikas ir kita Velykų laiko svarbi informacija pateikiama – sekmadieniais šv. Mišių metu, skelbimų metu, taip pat prie bažnyčios, prie parapijos namų skelbimų lentose. Raštinė dirba darbo dienomis nuo 9 iki 18 val., savaitgaliais kunigai budi zakristijoje prieš kiekvienas šv. Mišias.

Nuo kovo 1 d., teikiantieji deklaracijas VMI gali skirti 1,2 proc. pajamų mokesčio paramą parapijai. VMI tinklapyje yra parengtas vedlys ir tai padaryti labai paprasta. Kaip tai padaryti, galima pažiūrėti čia.

https://www.facebook.com/mmnprasidejimas/videos/5615609611877477

Jeigu šiemet nuspręstumėte 1,2% GPM skirti Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčiai, tai galite padaryti iki 2024 m. gegužės 2 d.

Elektroninę FR0512 formos versiją galite užpildyti VMI svetainėje adresu:
 http://deklaravimas.vmi.lt 
pasirinkus skiltį Deklaravimas – Pildyti formą.

Pagal LR Paramos ir labdaros Įstatymą galite teikti paramą neatvėrę piniginės. Jei šia teise nepasinaudosite, pinigai liks valstybės biudžete ir bus panaudojami valstybės nuožiūra.