Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Kviečiame į 51-ąją Eucharistinės Adoracijos naktį

KVIEČIAME į 51-ąją EUCHARISTINĘ ADORACIJOS NAKTĮ


atsiteisimo intencija už save, parapiją, vyskupiją, Tėvynę Lietuvą, pasaulį 2021 m. iš vasario19-osios į vasario 20-ąją (iš penktadienio į šeštadienį) Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje (Šiauliai, Gegužių 57)
„Mūsų pradėtus atgailos darbus; paremk Viešpatie savo malone, kad išorinę savitvardą lydėtų ir nuoširdus vidaus nusiteikimas.”

PROGRAMA

 • 20:00-21:00 Švč. Sakramento Adoracija tyloje. Asmeninė malda.
 • 21:00-22:00  Šv. Mišios Švč. Jėzaus Širdies garbei su vakarine valandų liturgija. Vadovauja ir homiliją sako Šiaulių vyskupas Jo Ekscelencija EUGENIJUS Bartulis. Giedos Švč. M. M. NP bažnyčios vargonininkas Andrius Bartulis.
 • 22:00-23:00 Švč. Sakramento Adoracija tyloje.
 • 23:00-24:00  Džiaugsmingieji Jėzaus gyvenimo slėpiniai. 
  00:00. Šv. Mišios Švč. M. Marijos Širdies garbei su aušrine valandų liturgija. Vadovauja ir homiliją sako Šiaulių Švč. MMNPP vikaras kun. Raimundas Šnapštys. Giedos Švč. M. Marijos NP bažnyčios vargonininkas Andrius Bartulis.
 • 1:00-2:00  Švč. Sakramento Adoracija tyloje. Asmeninė malda.
 • 2:00-3:00 Viešojo Jėzaus gyvenimo slėpiniai.
 • 3:00-4:00 Dievo gailestingumo vainikėlis. Dievo gailestingumo litanija. Kryžiaus kelias. Skausmingieji Jėzaus gyvenimo slėpiniai.
 • 4:00-4:30 Garbingieji Jėzaus gyvenimo slėpiniai.
 • 4:30-5:00 Marijos valandos. Giedos Šiaulių Švč. MMNPP vargonininkas Pr. Alseika.
 • 5:00-6:00  Šv. Mišios Švč. Trejybės garbei su rytmetine valandų liturgija. Vadovauja ir homiliją sako klebonas teol. lic. Saulius Paliūnas.
  Giedos Šiaulių Švč. MMNPP vargonininkas Pr. Alseika.
 • 6:00 Tave Viešpatie Garbiname! Tave Viešpatie išpažįstame!