Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Kvietimas į Didžiojo Velykų Tridienio pamaldas

Mūsų parapijos klebonas kun. Gintaras Jonikas kviečia visus į Didžiojo Velykų Tridienio pamaldas Kovo 28-29 d. Didžioji savaitė