Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Liepos mėn. pamaldų ir renginių tvarkaraštis

Pirmosios mėn. savaitės SUDĖTINĖS ŠV. MIŠIOS:

Liepos 1 d. 8:00 val. – meldžiant pal. Teofiliaus Matulionio užtarimo: 18:00 val. – meldžiant Švč. Jėzaus Širdies užtarimo.
Liepos 2 d. 18:00 val. – meldžiant Švč. Mergelės Marijos užtarimo.
Liepos 3 d. 8:00 val. – meldžiamės į Dieviškąjį Gailestingumą.
Liepos 4 d. 18:00 val. – meldžiant arkangelo Mykolo užtarimo.
Liepos 5 d. 18:00 val. – meldžiant šv. Antano užtarimo.
Liepos 6 d. 18 val. – meldžiant šv. Jono Pauliaus II užtarimo.
Liepos 7 d. 18:00 val. – meldžiant šv. Juozapo užtarimo.

Šventojo Tėvo intencija liepos mėnesiui:
Melskimės už senus žmones, kurie yra tautos šaknys ir atmintis, kad jų patirtis ir išmintis padėtų jauniems žmonėms viltingai ir atsakingai žvelgti į ateitį.

DIDIEJI ŽEMAIČIŲ KALVARIJOS ATLAIDAI liepos 1-12 dienomis.
PALAIMINTOJO VYSKUPO JURGIO MATULAIČIO ATLAIDAI Marijampolėje liepos 13-17 dienomis.
Liturginis minėjimas – liepos 12 d.

Kviečiame parapijiečius vykti į šiuos atlaidus ir pelnyti dvasines malones.

Liepos 6 d. – VALSTYBĖS DIENA – karaliaus Mindaugo karūnavimo minėjimas. Meldžiamės už Tėvynę Lietuvą!
Liepos 23 d. – EUROPOS GLOBĖJA ŠV. BRIGITA.
Liepos 24 d. – PASAULINĖ SENELIŲ IR SENOLIŲ DIENA.
Liepos 25 d. – ŠV. APAŠTALAS JOKŪBAS.
Liepos 26 d. – ŠV. JOAKIMAS IR ŠV. ONA.
Liepos 29 d. – ŠV. MORTA, MARIJA IR LOZORIUS.

Bažnyčių naktys 2022. Programa čia.

Liepos 30-31 dienomis – KRYŽIŲ KALNO ATLAIDAI. Programa čia.
Kviečiame tikinčiuosius gausiai dalyvauti Kryžių Kalno piligriminiame žygyje ir atlaiduose!

KIEKVIENO MĖNESIO 3 SEKMADIENĮ Sumos šv. Mišiose, 12:30 val. meldžiamės už parapijos geradarius ir Švč. Sakramento adoruotojus.

ŠVČ. SAKRAMENTAS GARBINIMUI IŠSTATOMAS SEKMADIENIAIS po 8:00 val. rytinių mišių.

.