Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Metinis 2021 m. visų adoracijos naktų sąrašas

PLANUOJAMOS EUCHARISTINĖS ADORACIJOS NAKTYS (EAN) 2021 METAIS
Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje.

EANDATAINTENCIJA
51-oji EAN  vasario 19-20 naktį, iš penktadienio į šeštadienį. 2020 m. gavėnios pradžia – Pelenų diena vasario 17-ąją.  Atsiteisimo intencija už save, parapiją, vyskupiją, Tėvynę, pasaulį.  
52-oji EAN  balandžio 9-10 naktį, iš penktadienio į šeštadienį. Atvelykis, Gailestingumo sekmadienis–balandžio 11 d.  Padėkos intencija už save, parapiją, vyskupiją, Bažnyčią, Tėvynę, pasaulį.  
53-oji EAN  birželio 11-12 naktį, iš penktadienio į šeštadienį. Penktadienį po Devintinių – Švč. Jėzaus Širdies iškilmė. Šeštadienį po Devintinių – Nekaltosios Švč. Mergelės Marijos Širdies minėjimas.  Garbiname Švč. Jėzaus Širdį ir gerbiame Nekaltąją Švč. Mergelės-Motinos Marijos  Širdį.
54-oji EAN  rugsėjo 14-15 naktį, iš antradienio į trečiadienį. Šv. Kryžiaus išaukštinimas rugsėjo 14-ąją, Švč. Mergelė Marija Sopulingoji rugsėjo 15-ąją.  Nuolankiai garbiname šventąjį Kryžių ir užjaučiame po juo stovėjusią Nukryžiuotojo Sopulingąją Motiną.  
55-oji EAN  lapkričio 20-21 naktį, iš šeštadienio į sekmadienį. Kristaus Karaliaus iškilmė lapkričio 21-ąją.  Šloviname Kristų Karalių.  
56-oji EAN    2021 m. gruodžio 31–2022 m. sausio 1, Naujųjų metų naktį, iš penktadienio į šeštadienį. Švč. Mergelė Marija, Dievo Gimdytoja. Pasaulinė taikos diena.Atsiprašymo ir padėkos intencija. Maldaujame Viešpatį Dievą susitaikymo, ramybės ir taikos malonių viso pasaulio žmonių tarpusavio santykiuose.  

Jus kviečia dalyvauti šios bažnyčios klebonas, teol. lic. Saulius Paliūnas

Jus laimina J.E. Eugenijus Bartulis, Šiaulių vyskupas