Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Naujai pastatytų vargonų šventinimas

Naujai pastatytų vargonų šventinimas įvykęs 2018 m. gegužės 13 d. Vargonus šventino Jo Ekscelencija Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis.

Vamzdiniai vargonai Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčiai

Vargonų meistras:   Cäcilia A. Frey iš Liucernos
Pastatymo vieta:  Ingenbohlio (Šveicarija)  miestelio katalikų bažnyčia
Inauguracijos Ingenbohlyje  data: 1960 m. kovo mėn. 19 d.
Vamzdynas:     35 eilės (registrai) + 4 transmisijos  (apie 2100 vamzdžių)
Klaviatūros 3 manualai C-g3  + pedalai C-f1
Oro skirstymo dėžės sklendinės
Registrų traktūra (mechanika)elektrinė
Klavišų traktūra (mechanika)  elektrinė 

Žaliuzių spintoje III manualo 12 registrų vamzdžiai.

Pozityvas (II manualo 7 registrai) įmontuotas į balkono  turėklą.

Prosepektas  –  veikiantys vamzdžiai, sujungti lanksčiais atvadais su oro skirstymo dėžėmis , suskirstyti į  penkis laukelius.

Griežykla pasukta šonu į altoriaus pusę. Klavišai dengti dramblio kaulo.

Registrų dispozicija:

Hauptwerk I ManualRuckpositiv II. ManualSchwellwerk III. ManualPedal
Principal 8′Gedackt 8′Gedackt 16′Principal 16′
Hohlfliote 8′Principal 4′Principal 8′Subbass 16′
Gemshorn 8′Koppelflote 4′ Rohrfliote 8′Echobass 16′
Oktave 4′Principal 2′Salicional 8′Oktavbass 8′
Rohrfliote 4′Larigot 1 1/3′Schwebung 8′Spitzfliote 8′
Oktave 2′Zimbel 1′Praestant 4′Gedackt 8′
Quinte 2 2/3Krummhorn 8′Offenfliote 4′Oktave 4′
Mixtur 1 1/3′Blockfliote 2′Fagott 16”
Zinke 8′Nasard 2 2/3′Trompete 8′
Terz 1 3/5′Ciairon 4′
Scharf 2′
Trompete 8′
Koppeliacijos:III-II, III-I, II-I, III-P, II-P,I-P

1978 ir 1996 metais buvo atlikti valymo – derinimo darbai.

Vargonų aukštis  560 cm, plotis 940 cm, gylis 300 cm. Vargonų konstrukcija (elektrinė traktūra) leidžia sumontuoti  vargonus Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje.

Aloyzas Lizdenis

NAUJIEJI VARGONAI (skaityti aprašymą anglų kalba)