Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Šventiniai skelbimai

 • Gruodžio 24 d. Šv. Kalėdų nakties Bernelių Šv. Mišios 22.00 val.
 • Gruodžio 25 d. Šv. Kalėdos.
  Šv. Mišios aukojamos 8:00, 9:30, 11:00, 12:30  ir 18:00 val.
 • Gruodžio 26 d. Antra Šv. Kalėdų diena. Šv. Steponas.
  Šv. Mišios aukojamos 8:00, 9:30, 11:00, 12:30 ir 18:00 val..
  13:30 KALĖDINĖS MUZIKOS VALANDA: „ŠVENTA NAKTIS“. Programa
 • Gruodžio 27 d. 18:30 val. koncertas „Kalėdų Oratorija“. Programa
 • Gruodžio 31 d. Padėkos Šv. Mišios už praėjusius metus 18:00 val.
 • Gruodžio 31 d. Naujuosius Metus kviečiame sutikti bažnyčioje. Naujametinė Eucharistinė Adoracijos Naktis.
  20:00 val. Švč. Sakramento išstatymas Adoracijai.
  21:00 val. Šv. Mišios Švč. Jėzaus Širdies garbei.
  24:00 val. Šv. Mišios Švč. M. Marijos, Dievo Gimdytojos garbei ir padėka Dievui už praėjusius metus. Vadovauja vyskupas Eugenijus Bartulis.
  2022 m. sausio 1 d. 5:00 val. Šv. Mišios Švč. M. Marijos garbei.
  Visa programa čia.
 • Sausio 1 d. Švč. M. Marija – Dievo Gimdytoja. Naujieji Metai.
  Šv. Mišios aukojamos: 9:30, 11:00, 12:30 ir 18:00 val.
 • Sausio 6 d. Viešpaties Apsireiškimas (Trys Karaliai).
  Šv. Mišios aukojamos 8:00; 9:30; 11:00 ir 18:00 val.
 • Sausio 9 d. Šiaulių vyskupijos Šeimų šventė. 12 val. Šv. Mišios Šiaulių katedroje. Kvietimas.

Esate laukiami.