Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

„Taikos Karaliene, sutaikink savo vaikus, apakintus neapykantos!“

Taikos Karaliene, globok visą pasaulį, ypač tas šalis, kurių gyventojai kenčia dėl karų ir konfliktų, meldė popiežius Pranciškus, vadovaudamas maldos už taiką valandai, penktadienio vakarą vykusiai Šv. Petro bazilikoje.

Popiežius Pranciškus penktadienį, spalio 27-ąją, paskelbė pasninko ir maldos už taiką diena, prašydamas ją minėti visame katalikų pasaulyje, ragindamas prie jos prisijungti taip pat kitų konfesijų krikščionis ir kitų tikybų išpažinėjus. Bazilikoje prie altoriaus buvo pastatyta Marijos – Salus populi romani – Romiečių globėjos ikona. 

„Pažvelk į mus, Marija! – kreipėsi Pranciškus į Dievo Motiną. – Mes esame čia, priešais tave. Tu esi Motina, Tu pažįsti mūsų darbus ir žaizdas. Tu, Taikos Karaliene, kenti su mumis ir už mus, matydama, tiek daug tavo vaikų vargina konfliktai, kiek daug jų kenčia dėl pasaulį draskančių karų.“

„Šią tamsią valandą mes patikime savo problemas tavo jautriai širdžiai. Motina, vėl imkis iniciatyvos dėl mūsų šiais konfliktų draskomais ir ginklų niokojamais laikais. Nukreipk savo gailestingą žvilgsnį į žmonių šeimą, kuri prarado kelią į taiką, prarado brolybės jausmą. Paimk mus už rankos, vesk mus į atsivertimą, padaryk, kad Dievas mums būtų svarbiausias. Padėk mums išsaugoti vienybę Bažnyčioje ir būti bendrystės kūrėjais pasaulyje.“

 „Motina, ateiname pas tave, ieškome prieglobsčio Tavo Nekaltoje Širdyje. Šaukiamės gailestingumo, Gailestingumo Motina; taikos, Taikos Karaliene! Sukrėsk neapykantos įkalintų žmonių sielas, atversk tuos, kurie maitina ir kursto konfliktus. Nušluostyk vaikų ašaras, padėk vienišiems ir pagyvenusiems žmonėms, palaikyk sužeistuosius ir ligonius, apsaugok tuos, kurie turėjo palikti tėvynę ir artimuosius, paguosk nusiminusius, sugrąžink viltį.“

„Tu, visų tautų Valdove, sutaikink savo vaikus, suvedžiotus blogio, apakintus valdžios troškimo ir neapykantos. Tu, kuri mums atskleidi Viešpaties švelnumą, padaryk mus jo paguodos liudytojais. Taikos Karaliene, išliek mūsų širdyse Dievo harmoniją.“

Daugiau: čia