Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Informacija norintiems priimti Įkrikščioninimo Sakramentus

„Leiskite mažutėliams ateiti pas mane Ir netrukdykite, nes tokių yra Dievo Karalystė”  Mk. 10,14

Globėjas – Šventoji Dvasia, Kurį mano vardu Tėvas atsiųsjis išmokys jus visko ir viską primins, ką esu jums pasakęs”Jn 14,26

[skaityti toliau]

Rožinio malda 2020 m. spalio mėn.

ŠIAULIŲ ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS NEKALTOJO PRASIDĖJIMO BAŽNYČIA

[skaityti toliau]