Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Vasario mėn. parapijoje

Vasario mėn. 1-ą savaitę meldžiamės:

1. Vasario 1 d., trečiadienį – 18 val. meldžiant šv. Jono Pauliaus II užtarimo;
2. Vasario 2 d., ketvirtadienį – 18 val. meldžiant šv. Juozapo užtarimo;
3. Vasario 3 d., penktadienį – 8 val. meldžiant pal. Teofilio Matulionio užtarimo; 18:00 val.  meldžiant Švč. Jėzaus Širdies užtarimo.
4. Vasario 4 d., šeštadienį – 18 val. meldžiant Švč. Mergelės Marijos užtarimo;
5. Vasario 5 d., sekmadienį – 8 val. meldžiamės į Dieviškąjį Gailestingumą;
6. Vasario 6 d. pirmadienį – 18 val. meldžiant arkangelo Mykolo užtarimo;
7. Vasario 7 d. antradienį – 18 val. meldžiant šv. Antano užtarimo;

Vasario 2 d., ketvirtadienį, liturginė Kristaus Paaukojimo šventė – Grabnyčios.

Ketvirtadienį šv. Mišios bus aukojamos ir grabnyčių žvakės šventinamos 8:00 val. ir 18:00 val.
Grabnyčių žvakė reikalinga yra uždegti prie ligonio suteikiant ligonių patepimo sakramentą.

Vasario 3 d., penktadienį, liturginė kankinio šv. Blažiejaus šventė.

Penktadienį šv. Mišios bus aukojamos ir šv. Blažiejaus žvakės šventinamos  8:00 val. ir 18:00 val. Šv. Blažiejaus žvakės liturgijos metu bus pridedamos prie kiekvieno maldininko kaklo, meldžiant šventąjį kankinį Blažiejų saugoti ar gydyti nuo kvėpavimo ir gerklės ligų.

Vasario 5 d., sekmadienį, liturginė mergelės ir kankinės šv. Agotos šventė.

Sekmadienį visų šv. Mišių metu bus šventinama šv. Agotos duona ir vanduo, meldžiant šventosios apsaugos nuo gaisrų ir nelaimių. 
Kiekvienas mišių dalyvis galės į namus parsinešti pašventintos šv. Agotos duonos gabalėlį.

Vasario 11 d., šeštadienį, Lurdo Švč. Mergelė Marija, pasaulinė ligonių diena.

10:00 ir 18:00 val. šv. Mišių metu bus teikiamas ligonių sakramentas – palaiminimas.

Vasario 14 d., antradienį, sužadėtinių ir sutuoktinių diena.

8:00 ir 18:00 val. šv. Mišių metu bus laiminami sužadėtiniai, sutuoktiniai galės atnaujinti santuokos priesaiką.

Vasario 14 d., antradienį, 14 val. – Pal. Teofiliaus Matulionio garbei skirtos pamaldos.

Tiesiogiai per Marijos radiją. Daugiau…

Vasario 16 d., ketvirtadienį, Lietuvos valstybės aktūrimo diena.

Šv. Mišios 8:00, 12:30 – už Tėvynę, 18:00 val.
12:30 šv. Mišios už Tėvynę Lietuvą:
– 12:20 ukrainiečių moterų ansamblio daina;
– Seimo nario dr. Stasio Tumėno sveikinimas;
– šv. Mišios, pradžia po seimo nario žodžio;
– Po šv. Mišių – koncertas.

Vasario 22 d., Pelenų Dienos (Pelenų trečiadienio) Šv. Mišios ir pelenų barstymas 8:00 val., 11:00 val., 18:00 val.

Su Pelenų Diena prasideda 40 dienų Gavėnios laikotarpis, kuris tęsis iki Šv. Velykų. Gavėnios laikotarpiu sąmoningi katalikai nesilinksmina. Pradedant Pelenų Diena, Gavėnios penktadieniais visiems krikščionims yra privalomas pasninkas.

Pasninko dalis yra ir maisto pasidalinimas su stokojančiais, maisto atnešimas Caritas ir Gerojo Samariečio organizacijoms, kurios mūsų parapijoje globoja sunkiai pragyvenančius, ypač sergančius senjorus.

Gavėnios laikotarpiu mūsų bažnyčioje vyks Kryžiaus Kelio mąstymas: penktadieniais 17:30 val., sekmadieniais 12:00 val. Liturgijos metu yra giedamos prasmingos giesmės, atmenant kaip Kristus dėl mūsų kentėjo – Graudūs verksmai ir Kalnai.

Vasario 24 d. KVIEČIAME į 63-ąją EUCHARISTIJOS ADORACIJOS NAKTĮ.

Švč. Sakramento adoracija prasidės vasario 24 d., penktadienį, 20:00 val. ir tęsis iki ryto. Šv. Mišios bus aukojamos 21:00, 24:00 ir 5:00 val. 2023 m. gavėnios pradžia – Pelenų diena – vasario 22 d.

Atsiteisimo intencija už save, parapiją ir šeimas, sveikatą, vyskupiją. Už Tėvynę Lietuvą.

Tave, Viešpatie, garbiname! Tave, Viešpatie, išpažįstame!

2023 m. vasario 26 d., sekmadienį – Rusijos agresijos prieš Ukrainą karo metinės.

Tą dieną bažnyčioje vyks Caritas organizacijos inicijuojama rinkliava paremti vargstančius ir karo nuskriaustus žmones Ukrainoje.

12:30 val. – Šv. Mišios.
Po Šv. Mišių vyks ukrainiečių asociacijos „Karpatai“ ir Šiaulių nevyriausybinių organizacijų konfederacijos renginys, kuriame dalyvaus berniukų choras „Dagilėlis“, Sauliaus Sondeckio mokyklos akordeonistai, solistė Adrijana Balsytė bei Naisių teatro aktoriai.

Informacija apie Šv. Mišių intencijas.

Sudėtinės Šv. Mišios už mirusiuosius aukojamos šeštadieniais 10:00 val. Taip pat kiekvieno mėnesio pirmą savaitę Šv. Mišios aukojamos į šventuosius meldžiant užtarimo įvairiuose reikaluose (žr. čia). Intencijas joms galite parašyti bažnyčioje – yra padėti lapeliai ir rašikliai. Užrašytos intencijos kartu su auka sudedamos į bažnyčioje esamas aukų dėžutes.
Norintys užsakyti vardinę intenciją Šv. Mišioms konkrečiai datai prašome ateiti į parapijos raštinę.