Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Birželio mėn. parapijoje

SVARBU! Vasaros metu keisis sekmadienio Šv. Mišių laikas. Nuo birželio 2 d. iki rugpjūčio 31 d. sekmadienio (rugpjūčio mėnesį data bus patikslinta) Šv. Mišios vyks tokia tvarka: 8 – ryto, 9.30 – jaunimo, 11 val. – Suma, 18 val. – vakaro.

Popiežiaus maldos intencija birželio mėn. Melskimės, kad migrantai, bėgantys nuo karo ar bado, priversti leistis į pavojų ir smurto kupinas keliones, būtų priimami ir rastų naujas gyvenimo galimybes.

BIRŽELIO MĖN. PIRMOSIOS SAVAITĖS SUDĖTINĖS ŠV. MIŠIOS. Meldžiamės į šventuosius prašydami užtarimo mūsų gyvenimui, šeimoms, vaikams, sveikatos sau ir kitiems.
06.01. šeštadienis – 18:00 val. meldžiant Švč. Mergelės Marijos užtarimo.
06.02. sekmadienis – 8:00 val. meldžiamės į Dieviškąjį Gailestingumą. PIRMĄJĮ mėnesio sekmadienį Sumos šv. Mišių metu atliekama Švč. Sakramento garbinimo procesija.
06.03. pirmadienis – 18.00 val. meldžiant arkangelo Mykolo užtarimo.
06.04. antradienis – 18:00 val. meldžiant šv. Antano užtarimo.
06.05. trečiadienis – 18:00 val. meldžiant šv. Jono Pauliaus II užtarimo.
06.06. ketvirtadienis – 18:00 val. meldžiant šv. Juozapo užtarimo.
06.07. penktadienis – 8:00 val. meldžiant pal. Teofiliaus Matulionio užtarimo. 18:00 val. meldžiant Švč. Jėzaus Širdies užtarimo.
Daugiau pamaldų laikas

Birželinės pamaldos Švč. Jėzaus Širdies garbei kasdien, prieš vakaro šv. Mišias, 17:30 val., išskyrus tas dienas, kai vyks Sutvirtinimo Sakramento šventės, birželio 1, 7, 8, 9 d., Tomis dienomis pamaldos vyks pusvalandžiu anksčiau.  

SUTVIRTINIMO SAKRAMENTO ŠVENTIMAS: BIRŽELIO 1, 7, 8, 9 dienomis, 18 val.. Melskimės už mūsų jaunimą, kad būtų ištikimi Jėzaus Kristaus sekėjai, Mergelės Marijos mylėtojai, katalikiškų ir tautinių vertybių puoselėtojai. Grafikai.

Birželio 2 d., sekmadienis, ŠVČ. KRISTAUS KŪNAS IR KRAUJAS (Devintinės). Tėvo diena. Šv. Mišios 8, 9.30, 11:00 (Suma su procesija) ir 18 val. (už mirusius tėvus, senelius, krikštatėvius…). Kvietimas čia

Birželio 7 d., penktadienis, ŠVČ. JĖZAUS ŠIRDIS.

Birželio 8 d., šeštadienis, Nekaltoji Švč. Mergelės Marijos Širdis.

Birželio 7 d., penktadienį, 71-oji EAN. Švč. Sakramento adoracija prasidės 20:00 val. ir tęsis iki ryto. Daugiau

Birželio 13 d., ketvirtadienis, Šv. Antanas Paduvietis, kunigas, Bažnyčios mokytojas. Po vakaro šv. Mišių DANGIŠKOJI HORMONIJA / choro „Polifonija“ solistų koncertas. Daugiau

Birželio 14 d., penktadienis, Pal. Teofilius Matulionis, vyskupas, kankinys. Gedulo ir vilties diena. Po vakaro šv. Mišių iškilmingas koncertas, skirtas Gedulo ir vilties dienai. Daugiau

Birželio 24 d., pirmadienis, ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO GIMIMAS.

Birželio 29 d., šeštadienis, ŠV. PETRAS IR PAULIUS, APAŠTALAI.

Nuolat papildoma.