Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

CARITAS organizacijos širdis atvira visiems

Jovita Vičienė, Caritas savanorė / veiklos koordinatorė

Caritas – tarptautinė katalikiška organizacija, visame pasaulyje padedanti vargstantiesiems, nepriklausomai nuo jų rasės, religijos, lyties ir tautybės. Lietuvos Caritas, kaip ir kitose šalyse, – tai žmonės savanoriai. Pagrindinė Lietuvos Caritas veikla – teikti socialines paslaugas.

2022-02-28 Parapijiečių parama nuo karo pabėgusiems ukrainiečiams ir savanoriai. Tai mūsų reakcija į 2022-ųjų vasario 24-ąją prasidėjusią Rusijos ginkluotojų pajėgų karinę invaziją į Ukrainą (Jovitos Vičienės nuotr.).

2022 m. kovo mėn. parapijos klebono Gintaro Joniko iniciatyva buvo atnaujintos parapijos Caritas veiklos. Sutikau jas koordinuoti. Aplinkybės reikalavo skubios pagalbos pabėgėlių nuo karo Ukrainoje antplūdžiui. Parapijos bendruomenė dosniai aukojo maisto, rūbų, indų, higienos, kanceliarinių priemonių, patalynės ir kitų pirmo būtinumo daiktų. Operatyviai rinkosi savanoriai. Esame jiems labai dėkingi. Per pirmus 8 mėn. laikiname rūbų / daiktų punkte kasdien apsilankydavo iki 150 karo pabėgėlių.

Parapijos namuose 5 kartus vykdėme Lietuvos Caritas organizuotą paramos akciją Ukrainai. Vėl sulaukėme aktyvių miestiečių, tad gausios siuntos pasiekė Ukrainos jautrius regionus.

Caritas organizacijos širdis atvira visiems. Pagalbos ranką tiesiame kiekvienam, kam jos reikia. Vykdome ir Lietuvos katalikų Religinės šalpos remiamą projektą „Tiesus kelias“. Jo tikslas – atlikusiesiems įkalinimo bausmę teikti socialinę pagalbą ir dvasinį konsultavimą, remti higienos priemonėmis, rūbais, maistu ir kt.

Kasmet vykdome Caritas žvakučių akciją, būtent, surinktas ir bažnyčios patalpose organizacijai skirtoje dėžutėje paaukotas lėšas skiriame asmenims, individualiai besikreipiantiems į parapijos Caritas. Dėkojame aukojantiems parapijiečiams, nes galime lanksčia reaguoti į bėdoje atsidūrusių asmenų poreikius. Perkame vaistus, batus, sauskelnes ar akinius, kartais tiesiog autobuso bilietą grįžimui namo  į kitą miestą. Bendradarbiaujame su miesto nevyriausybinėms organizacijoms, dalijamės patirtimi.

Mūsų planuose – tęstinis darbas su išėjusiaisiais iš įkalinimo įstaigos, jaunimo centras gatvės vaikams, psichologo ir sielovadininko konsultacijos skurstantiems, parama asmenims, turintiems negalią, socialinė pagalba benamiams ir senyviems asmenis jų namuose.

Caritas neapsiriboja vien materialios pagalbos teikimu. Pavyzdžiui, 2022-06-28 Šiaulių vyskupijos Caritas, vykdydamas projektą „Gyvenimo spalvos“, finansuojama JAV Katalikų Vyskupų Konferencijos, kvietė Šiaulių tikinčiuosius į Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijos namus susitikimui su Kauno arkivyskupu Lionginu Virbalu. Po arkivyskupo aukotų šv. Mišių parapijos namuose vyko atviras pokalbis apie mūsų vidinius išgyvenimus, jų atpažinimą, norą pagerinti savo ir kitų gyvenimą, psichologinę bei fizinę sveikatą. Arkivyskupas dalinosi išskirtiniais pastebėjimais, linkėjo tikėjimo kurį Viešpats perdavė, kviesdamas mylėti kiekvieną žmogų, ir drąsino sakydamas, kad Dievas niekada neapleidžia. Linkėjo nuoširdumo ir atvirumo, pabrėždamas, kad reikia drąsos kalbėtis visais klausimais – ir skaudžiais, ir džiugiais.

Kuo gražiausiais žodžiais tada dėkota arkivyskupui L. Virbalui, parapijos klebonui G. Jonikui už nuoširdžią konsultaciją, kaip padėti šalia esančiam žmogui neprarasti tikėjimo ir meilės artimui.

Mieli parapijiečiai, dar kartą dėkodama už jūsų paramą bei kviesdama savanoriauti, tariu plačiai paplitusią Caritas organizacijos frazę „Gerumas mus vienija!“ Atskira padėka parapijos klebonui Gintarui Jonikui už organizacijai skirtas patalpas, nuoširdų palaikymą ir skatinimą.

Straipsnis iš jubiliejinio, 30 metų parapijos sukakčiai skirto laikraščio; 2023 m. spalio mėn., Nr. 1.

Nuotraukoje: 2022-02-28 parapijiečių parama nuo karo pabėgusiems ukrainiečiams ir savanoriai. Tai mūsų reakcija į 2022-ųjų vasario 24-ąją prasidėjusią Rusijos ginkluotųjų pagėgų karinę invaziją į Ukrainą (Jovitos Vičienės nuotr.).

Daugiau informacijos: Šiaulių Švč. Mergelės Marijos parapijos Caritas fb paskyroje

Svarbi informacija:

Pagalba Ukrainos žmonėms ...
Pasidalinimo krepšelis ...
Išklausymo tarnystė ...
Caritas organizacijos širdis atvira visiems ...
Svarbi parapijos Caritas informacija ...