Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Dangaus Karaliene, Marija meili

Dangaus Karaliene, Marija meili,
Mes sveikinam Tave visa širdimi.

Sveika, sveika, sveika Marija. /2x

Kaip Lurdo šventovėj, taip ir Lietuvoj,
Laikyki, Marija, mus savo globoj.

Kai audros mus blaško, keliauti sunku,
Padėki, Marija, tikru gerumu.

Nurodyk žmonijai ramybės takus,
Globok mus, Marija, kaip savo vaikus.