Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Didysis Velykinis Tridienis ir Velykos

„Kristus atpirko žmones ir tobulai pagarbino Dievą labiausiai savo velykine paslaptimi, mirtimi sunaikindamas mūsų mirtį ir prisikėlimu grąžindamas mums gyvenimą.

Todėl velykinis Kristaus Kančios ir Prisikėlimo tridienis yra visų liturginių metų vainikas. Kas yra sekmadienis savaitėje, tas Velykų iškilmė liturginiuose metuose.

Velykinis Viešpaties Kančios ir Prisikėlimo tridienis prasideda vakarinėmis Didžiojo ketvirtadienio Mišiomis ir baigiasi Velykų sekmadienio Vakarine. Jo centras – Velyknaktis. Didįjį penktadienį ir, jei įprasta, Didįjį šeštadienį iki Velyknakčio pamaldų visur laikomasi šventojo priešvelykinio pasninko.

Velykų vigilija (Velyknaktis) – ta šventa naktis, kurią Viešpats prisikėlė, – yra „visų šventųjų vigilijų motina“. Joje Bažnyčia budėdama laukia Kristaus prisikėlimo ir sakramentiniu būdu jį jau švenčia.

VELYKŲ ŠVENTINIO LAIKOTARPIO PAMALDŲ LAIKAS

Kovo 29 d.Didysis Ketvirtadienis (Paskutinės Vakarienės Šv. Mišios18:00 val.
Kovo 30 d.Didysis Penktadienis (Kristaus Kančios pamaldos)18:00 val.
Kovo 31 d.Didysis Šeštadienis (Velyknaktis)18:00 val.
Balandžio 01 d.Viešpaties Prisikėlimas (Šv. Velykos)08:00 val. – Prisikėlimo Šv. Mišios
11:00 val.
12:30 val.
18:00 val.
Balandžio 02 d.Antroji Šv. Velykų diena08:00 val.
10:30 val.
11:00 val.
12:30 val.
13:30 koncertas „Velykų šviesa“
18:00 val.