Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Gavėnios rekolekcijos.

Kviečiame į Gavėnios rekolekcijas!

Atgaila ir Sutaikinimu vadinamas Bažnyčios sakramentas, kuriuo atleidžiamos po Krikšto padarytos nuodėmės. Priimdami šį sakramentą nuolat atsiliepiame į Viešpaties kvietimą: „Atsiverskite ir tikėkite Evangelija“.

Kovo 26 d., šeštadienį, 17:00
– Susitaikymo pamaldos
– Išpažintis
– Šv. Mišios, homilija

Vedėjas kun. Tadas Rudys, Radviliškis.

Kovo 27 d., sekmadienį, 16:30
– Susitaikymo pamaldos
– Išpažintis
– Šv. Mišios, homilija

Vedėjas kun. Mindaugas Grigalius, Kelmė.

Balandžio 02 d., šeštadienį, 16:30, II dalis.
Šv. Rašto skaitymas, sąžinės patikrinimas, giesmės, asmeninė išpažintis, Šv. Mišios ir homilija.
Giedos Dainų muzikos mokyklos choras.
Rekolekcijų vedėjas – teol. lic., bažn. t. lic., kunigas Egidijus Venckus, Šiaulių dekanas.

Ankstesnius įrašus galite rasti parapijos facebook paskyroje čia