Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Gegužės mėn. parapijoje

Popiežiaus maldos intencija gegužės mėn. Melskimės, kad broliai ir seserys vienuoliai bei seminaristai bręstų savo pašaukimo kelyje per žmogiškąjį, pastoracinį, dvasinį ir bendruomeninį ugdymą ir kad jie būtų patikimi Evangelijos liudytojai. Video galite čia

GEGUŽĖS PIRMOSIOS SAVAITĖS SUDĖTINĖS ŠV. MIŠIOS. Meldžiamės į šventuosius prašydami užtarimo mūsų gyvenimui, šeimoms, vaikams, sveikatos sau ir kitiems.
05.01. trečiadienis – 18:00 val. meldžiant šv. Jono Pauliaus II užtarimo.
05.02. ketvirtadienis – 18:00 val. meldžiant šv. Juozapo užtarimo.
05.03. penktadienis – 8:00 val. meldžiant pal. Teofiliaus Matulionio užtarimo. 18:00 val. meldžiant Švč. Jėzaus Širdies užtarimo.
05.04. šeštadienis – 18:00 val. meldžiant Švč. Mergelės Marijos užtarimo.
05.05. sekmadienis – 8:00 val. meldžiamės į Dieviškąjį Gailestingumą. PIRMĄJĮ mėnesio sekmadienį Sumos šv. Mišių metu atliekama Švč. Sakramento garbinimo procesija.
05.06. pirmadienis – 18.00 val. meldžiant arkangelo Mykolo užtarimo.
05.07. antradienis – 18:00 val. meldžiant šv. Antano užtarimo.
Daugiau pamaldų laikas

Gegužinės pamaldos Švč. Mergelės Marijos garbei kasdien, prieš vakaro šv. Mišias, 17:30 val., išskyrus tas dienas, kai Pirmosios Komunijos šventimas vyks vakarais: gegužės 3, 4, 11, 18, 25 d., Tomis dienomis pamaldos vyks pusvalandžiu anksčiau.  

PIRMOS KOMUNIJOS ŠVENTIMAS: gegužės 3, 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 dienomis, skirtingu laiku. Melskimės už mūsų vaikus ir jaunimą, kad būtų ištikimi Jėzaus Kristaus sekėjai, Mergelės Marijos mylėtojai, katalikiškų ir tautinių vertybių puoselėtojai. Grafikai.

Gegužės 1 d., pirmadienis – Šv. Juozapas Darbininkas. Visuotiniai parapijos atlaidai. Šie visuotiniai atlaidai pelnomi tą dieną pamaldžiai aplankant bažnyčią ir dalyvaujant šv. Mišiose, priimant Šv. Komuniją po sakramentinės išpažinties, pasimeldžiant Šv. Tėvo intencija ir sukalbant Viešpaties maldą ir Apaštalų Tikėjimo išpažinimą.

Gegužės 3 d., penktadienis – Dagilėlio pavasario balsai. Daugiau čia.

Gegužės 5 d., sekmadienis – Motinos diena. Klebono kun. Gintaro Joniko kvietimas čia. Šv. Mišios 8:00, 9:30, 11:00, 12:30 ir 18:00 val. Visų Šv. Mišių metu bus teikiamas iškilmingas Motinos Palaiminimas meldžiant Dievo palaimos, sveikatos, motinystės džiaugsmo, palaimos šeimoje. Prieš 12:30 val. Sumos Šv. Mišias – Švč. Sakramento garbinimo procesija, pirmasis mėnesio sekmadienis. VAKARINIŲ ŠV. MIŠIŲ METU, 18:00 VAL., BUS AUKOJAMOS GEDULINĖS ŠV. MIŠIOS UŽ MIRUSIAS MOTINAS – melsimės už motinas, močiutes, krikšto mamas, žmonas, prašant mirusioms Dangaus karalystės džiaugsmo.
19 val. Šiaulių Dainų muzikos mokyklos meninių kolektyvų ir ansamblių koncertas, skirtas Motinos Dienai.

Gegužės 10 d., penktadienis – Maldų Šventajai Dvasiai devyndienis.

Gegužės 12 d., sekmadienis – KRISTAUS ŽENGIMAS Į DANGŲ (Šeštinės).
Sekmadienį, 14:00-16:30 val., parapijos salėje jaunimo susitikimas. Susitikime prasmingam laikui gilinantis į bendravimą, santykius, kito – kitokio priėmimo. Laukia filmo peržiūra ir diskusija. Organizuoja Šiaulių vyskupijos jaunimo centras.

Gegužės 14 d., antradienį, 14 val. kviečiame melstis šv .Rožinio malda per Marijos radiją, kuri bus transliuojama iš mūsų bažnyčios. Rožinio malda vyks prie palaimintojo arkiv. Teofiliaus Matulionio relikvijos, maldos pabaigoje tikintieji ta relikvija bus palaiminti.

Gegužės 19 d., sekmadienis – ŠVENTOSIOS DVASIOS ATSIUNTIMAS (Sekminės). Šv. Mišios 8:00, 9:30, 11:00, 12:30 ir 18:00 val. Sumos šv. Mišių liturgijoje vyks procesija. Parapijos klebono kun. Gintaro Joniko kvietimas čia Sekminių iškilmės nuotraukos ir video čia

Gegužės 20 d., pirmadienis – Švč. Mergelė Marija, Bažnyčios Motina.

Gegužės 23 d., ketvirtadienis – Mūsų Viešpats Jėzus Kristus, Aukščiausiasis ir Amžinasis Kunigas.

Gegužės 26 d., sekmadienis – ŠVENČIAUSIOJI TREJYBĖ.

Gegužės 31 d., penktadienis – Švč. Mergelės Marijos Apsilankymas.

SVARBU! Vasaros metu keisis sekmadienio Šv. Mišių laikas.

Nuo birželio 2 d. iki rugpjūčio 11 d. sekmadienio (rugpjūčio mėnesį data bus patikslinta) Šv. Mišios vyks tokia tvarka:
8 val. – Ryto, 9.30 val. – Vaikų ir jaunimo, 11 val. – Suma, 18 val. – Vakaro.

Nuolat pildoma….