Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Gegužinės pamaldos prie Lurdo grotos

Gegužės 31 d., penktadienis – Švč. Mergelės Marijos Apsilankymas ir paskutinė diena, kai vyko Gegužinės pamaldos. Ačiū visiems, kurie visą mėnesį giedojo giesmes Švč. Mergelei Marijai, o šiandien susirinko ir giedojo Gegužines pamaldas prie Lurdo grotos.

Giesmė „Sveika Marija, Motina Dievo….“

Pamaldos prie Lurdo grotos