Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Gyvojo Rožinio draugija

Pop. Jonas Paulius II kalbėjo: „Rožinis yra mano mėgstamiausia malda, nuostabi savo paprastumu ir gilumu. Šioje maldoje daug kartų kartojame žodžius, kuriuos Mergelė Marija girdėjo iš arkangelo ir iš savo giminaitės Elzbietos. Visa Bažnyčia jungiasi tais žodžiais… Nuoširdžiai raginu kalbėti jį“.

Gyvojo Rožinio Draugija yra tarptautinė draugija. Jos nariai meldžiasi visame pasaulyje. Pasirodžiusi Švč. Mergelė Marija Lurde ir Fatimoje kvietė kalbėti Rožinį. Evangelijos santrauka- pamaldus Jėzaus gyvenimo apmąstymas. Jis išreiškia gyvą tikėjimą ir nuoširdžią meilę Išganytojui ir Švč. Mergelei Marijai. Kalbėti Rožinį – tai kartu su Švč. Marija kontempliuoti Kristaus veidą.

Mūsų parapijos Gyvojo Rožinio draugijos nariai kiekvieną dieną kalba Rožinį bažnyčioje (Gegužių 57, Šiauliai). 

Visus, norinčius kartu melstis, nuoširdžiai kviečiame tapti Gyvojo Rožinio draugijos nariais. Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijos Gyvojo rožinio draugijos narių komitetas:

ERNESTA (8 677 39655), atsakinga už adoraciją.
VIDA (8 650 45932), atsakinga už skaistumą.
IRENA (8 694 43376), atsakinga už šeimas.
AUŠRA (8 145 3409) užtarėjai.
REGINA (8 650 26956) Marijos intencija.
REGINA (8 650 26956) Į Šventąją dvasią.