Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Kalėdų laiko Šv. Mišių tvarka

Kūčių dienos rytą Šv. Mišios bus aukojamos 08:00 val.
Šventą Kūčių naktį kviečiame į Bernelių Šv. Mišias, kurios bus aukojamos mūsų bažnyčioje 22:00 val.

Gruodžio 25 d., Šv. Kalėdų diena. Šv. Mišios – 9:30, 11:00 ir 12:30 val.
Po 11:00 val. Šv. Mišių vaikų lauks Kalėdų senelis!

Gruodžio 26 d., antroji Šv. Kalėdų diena, Šv. Steponas, kankinys. Šv. Mišios – 9:30, 11:00 ir 12:30 val.
Po 12:30 Sumos Šv. Mišių vyks kalėdinės muzikos valanda „Šiaurinė žvaigždė“.

Linksmų Šv. Kalėdų ir Viešpaties laiminamų Naujųjų 2023 Metų!

Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijos kunigai.