Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Kristaus Kančios (Verbų) sekmadienis

Kristaus Kančios (Verbų) sekmadienis. Garbė tam, kuris ateina Viešpaties vardu!

† Mt 26, 14 – 27, 66: Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Kančia.

Didžioji savaitė – švenčiausia metuose savaitė – prasidėjo!

„Parsineškite verbas į namus užkiškite už kryželio ir švento paveikslo, ar padėkite tiesiog į vazelę ir iki kitų metų Pelenų dienos laikykite. Ši verba jums primins, kodėl Kristus įžentė į Tavo Jeruzalę, į tavo šventą miestą, į tavo širdį ir sielą. Amen.“