Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Kviečiame į 44-ąją Eucharistinę adoracijos naktį

Maldaujame Viešpatį Dievą susitaikymo, ramybės ir taikos malonių viso pasaulio žmonių tarpusavio santykiuose 2019 m. iš gruodžio 31 d. į 2020 m. sausio 1-ąją
(iš antradienio į trečiadienį) Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo
bažnyčioje (Šiauliai, Gegužių 57)
“Dieve, nekalta Švč. Marijos motinyste tu suteikei žmonijai amžinojo išganymo lobį; leisk pajusti galingą užtarimą tos, kuri mums dovanojo gyvybės Davėją-tavo Sūnų, mūsų Viešpatį, Jėzų Kristų”.

PROGRAMA

 • 20:00-21:00 Švč. Sakramento Adoracija tyloje. Asmeninė malda.
 • 21:00-22:00  Šv. Mišios Švč. Jėzaus Širdies garbei su vakarine valandų liturgija. Vadovauja ir homiliją sako T. Mariusz Placek O. Carm. Giedos Švč. M. M. NP bažnyčios choras, vad. P. Alseika.
 • 22:00-23:00 Švč. Sakramento Adoracija tyloje.
 • 23:00-23:50  Džiaugsmingieji Jėzaus gyvenimo slėpiniai. 
  Ats. Šiaulių Švč. M. Marijos NPP grupė „ Motinos maldoje“.
 • 23:50-00:00 Padėkos himnas: “Tave, Dieve, Garbinam“.
 • 00:00. HIMNAS: O DVASIA, VIEŠPATIE, NUŽENK!
 • Šv. Mišios Švč. M. Marijos, Dievo Gimdytojos garbei su aušrine valandų liturgija. Vadovauja ir homiliją sako Šiaulių vyskupas Jo Ekscelencija EUGENIJUS Bartulis. Giedos Švč. M. Marijos NP bažnyčios choras, vad. Andrius Bartulis.
 • 1:00-2:00  Naujametinis pasisveikinimas, bendravimas tarpusavyje.
 • 2:00-3:00 Viešojo Jėzaus gyvenimo slėpiniai. Ats. DT Barboros Žagarietės grupė.
 • 3:00-4:00 Skausmingieji Jėzaus gyvenimo slėpiniai. Ats. Švč. M. Marijos Aušros Žvaigždės legionas.
 • 4:00-5:00 Garbingieji Jėzaus gyvenimo slėpiniai. Ats. DT kunigo Ignaco Štacho grupė.
 • 5:00-6:00  Šv. Mišios Švč. M. Marijos, Dievo Gimdytojos garbei su rytmetine valandų liturgija. Vadovauja ir homiliją sako klebonas teol. lic. Saulius Paliūnas.
  Giedos Švč. M. Marijos NP bažnyčios choras, vad. P. Alseika.
 • 6:00 Tave Viešpatie Garbiname! Tave Viešpatie išpažįstame!