Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Kviečiame į 55-ąją Eucharistinę adoracijos naktį

KVIEČIAME į 55-ąją EUCHARISTINĘ ADORACIJOS NAKTĮ

Šloviname Kristų Karalių 2021 m. iš lapkričio 20-ios į lapkričio 21-ąją
(iš šeštadienio į sekmadienį) Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje (Šiauliai, Gegužių 57).

„Visagali amžinasis Dieve, tu savo mylimajame Sūnuje, Visatos Valdove, panorėjai visa suvienyti kaip Galvoje; padaryk, kad visa kūrinija, iš pikto vergijos išvaduota, didžiadvasiškai tau tarnautų ir be paliovos tave šlovintų.”

PROGRAMA

 • 20:00-21:00 Švč. Sakramento Adoracija tyloje. Asmeninė malda.
 • 21:00-22:00  Šv. Mišios Švč. Jėzaus Širdies garbei su vakarine valandų liturgija. Giedos Švč. M. M. NP bažnyčios jaunimo choras, vad. A. Bartulis.
 • 22:00-23:00 Švč. Sakramento Adoracija tyloje.
 • 23:00-24:00  Džiaugsmingieji Jėzaus gyvenimo slėpiniai. 
  00:00. Šv. Mišios Švč. M. Marijos Širdies garbei su aušrine valandų liturgija. Giedos Švč. M. Marijos NP bažnyčios choras, vad. P. Alseika.
 • 1:00-2:00  Švč. Sakramento Adoracija tyloje. Asmeninė malda.
 • 2:00-3:00 Viešojo Jėzaus gyvenimo slėpiniai.
 • 3:00-4:00 Skausmingieji Jėzaus gyvenimo slėpiniai.
 • 4:00-5:00 Garbingieji Jėzaus gyvenimo slėpiniai.
 • 5:00-6:00  Šv. Mišios Švč. Trejybės garbei su rytmetine valandų liturgija. Vadovauja ir homiliją sako klebonas teol. lic. Saulius Paliūnas.
  Giedos Švč. M. Marijos NP bažnyčios choras, vad. A. Bartulis.
 • 6:00 Tave Viešpatie Garbiname ! Tave Viešpatie išpažįstame !