Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Lapkričio mėn. parapijoje

Lapkričio 1 d. – Visų šventųjų iškilmė. Tai šventieji, kurie su Kristumi yra garbėje.  Šv. Mišios sekmadienių tvarka ir vakare 18 val. iškilmingos vėlinių Šv. Mišios su geduline procesija su penkiomis stotimis bažnyčioje.

Lapkričio 2 d. – Mirusiųjų paminėjimo diena (Vėlinės). Šventoji Motina Bažnyčia stengiasi užtarti pas Dievą visas sielas, kurios su tikėjimo ženklu pirma mūsų išėjo ir miega prisikėlimo viltyje. Šv. Mišios sekmadienių tvarka ir po sumos gedulinė procesija su penkiomis stotimis bažnyčioje.

Vėlinių visuotiniai atlaidai – visą lapkritį.  
Apaštališkosios penitenciarijos popiežiaus vardu paskelbtame dekrete nurodoma, kad visuotinius atlaidus, kuriuos kasmet galime gauti mirusiems Vėlinių aštuondienio dienomis, šiemet galime gauti per visą lapkričio mėnesį. Tokia galimybė suteikiama atsižvelgiant į pandemijos nulemtą nepaprastą padėtį, taip pat siekiant išvengti didelių susibūrimų maldos namuose ir kapinėse.

Visą lapkričio mėnesį visose Šv. Mišiose meldžiamės jūsų aukotojų intencijomis už mirusius.

Lapkričio 16 d. -Švč. M. Marija, Gailestingumo Motina.

NEĮVYKS! Lapkričio 21 d. (šeštadienį) į lapkričio 22 d. (sekmadienį) Eucharistinė Adoracijos Naktis (EAN-49).

Lapkričio 22 d. – Kristus, Visatos Valdovas (Kristus Karalius). Renkamos aukos kunigų seminarijai. Meldžiamės už pašaukimus į dvasinį luomą.
Meldžiamės už vargonininkus ir choristus. Juos sveikiname.

Lapkričio 29 d.  I   Advento sekmadienis. Laiminami kalėdaičiai, Advento vainikai ir žvakės.                                         

Esate laukiami.