Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Lapkričio mėnuo parapijoje

Lapkričio 1 d. – Visų šventųjų iškilmė. Tai šventieji, kurie su Kristumi yra garbėje. Šv. Mišios sekmadienių tvarka ir vakare 18 val. iškilmingos vėlinių Šv. Mišios su geduline procesija su penkiomis stotimis bažnyčioje.

Lapkričio 2 d. Mirusiųjų paminėjimo diena (Vėlinės). Šventoji Motina Bažnyčia stengiasi užtarti pas Dievą visas sielas, kurios su tikėjimo ženklu pirma mūsų išėjo ir miega prisikėlimo viltyje. Šv. Mišios sekmadienių tvarka ir po sumos gedulinė procesija su penkiomis stotimis bažnyčioje.

Vėlinių aštuondienio metu (lapkričio 1-8 d.) visose Šv. Mišiose meldžiamės jūsų aukotojų intencijomis už mirusius. Tomis dienomis galima laimėti visuotinius atlaidus mirusiesiems.

Lapkričio 13 d. 18:30 val. kviečiame vyrus bendrai maldai. Šv. Mišios ir susitikimas su Šv. Raštu vyrams. „ Būti vyru ir tapti vyru pagal Dievo planą“.

Lapkričio 16 d. 18:30 koncertas.

Lapkričio 17 d. 13:30 koncertas.

Lapkričio 21 d. 18:30 koncertas.

Lapkričio 23 d. (šeštadienį) į lapkričio 24 d. (sekmadienį) Eucharistinė Adoracijos Naktis. (EAN-43).

Lapkričio 24 d. – Kristus, Visatos Valdovas (Kristus Karalius). Renkamos aukos kunigų seminarijai. Meldžiamės už pašaukimus į dvasinį luomą.

 Meldžiamės už vargonininkus ir choristus. Juos sveikiname.

N.B. Gruodžio 8 d. sekmadienį 12:30 val. švęsime mūsų bažnyčios 10-ies metų jubiliejų ir mūsų vyskupo Eugenijaus gyvenimo amžiaus jubiliejų. Po Šv. Mišių giedame giesmę Bažnyčiai ir vyskupui Ilgiausių metų!

Esate laukiami!