Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Lurdas Švč. Mergelei Marijai

SEKMADIENĮ, SPALIO 22 D. – švęsime Parapijos 30 metų jubiliejaus šventę.

Po Šv. Mišių, 13:30 val. visus kviečiame į bažnyčios šventorių (iš Lyros g. pusės) – čia bus pašventintas Švč. Mergelei Marijai skirtas LURDAS.

Klebonas a. a. kun. Saulius PALIŪNAS sumanė bažnyčios šventoriuje pastatyti Lurdą, kad Švč. Mergelė Marija saugotų mūsų parapiją, ir kad net ribojant žmonių susibūrimus viešose vietose (tuomet gyvenome karantino sąlygomis) parapijos tikintieji turėtų kur ateiti pasimelsti. Jis pats ir pradėjo rūpintis architekto Dariaus Jakubausko suprojektuoto Lurdo statybomis, į parapiją parvežė ir Lurdo Švč. Mergelę Mariją. Vėliau statybomis rūpinosi ir jas pabaigė klebonas kun. Gintaras JONIKAS, lauko akmenimis buvo apmūrytos sienos, išgrįsta aplinka. Atsitiktinai važiuodamas pro šalį kun. Gintaras pastebėjo ir pagrindinį lauko akmenį, ant kurio pastatyta Lurdo Švč. Mergelė Marija.

Dėkojame statybininkams, ūkininkui Gediminui Žebrauskui, UAB „Šiaulių gatvių apšvietimas“ darbuotojams, parvežusiems pagrindinius akmenis, visiems, prisidėjusiems prie Lurdo statybų; Vitalijai, išpuošusiai Lurdo aplinką jubiliejaus šventei. Dėkojame ir visiems aukojusiems – be jūsų šio sakralinio statinio Šiauliuose nebūtų.

Lurdo Švč. Mergele Marija, globok mūsų parapiją!

Dalinamės keliomis Lurdo statybų nuotraukomis. Jose keletas statybų akimirkų.
Antroje nuotraukoje pirmasis JE Šiaulių vyskupo Eugenijaus Bartulio apsilankymas būsimo Lurdo vietoje. Lurdo projektuotojas – architektas Darius Jakubauskas. Penktoje nuotraukoje – Lurdo sumanytojas a.a. klebonas kun. Saulius Paliūnas. Jam kilo mintis bažnyčios šventoriuje pastatyti Lurdą, kad Švč. Mergelė Marija saugotų mūsų parapiją, ir kad net ribojant žmonių susibūrimus viešose vietose (tuomet gyvenome karantino sąlygomis) parapijos tikintieji turėtų kur ateiti pasimelsti. Jis pats ir pradėjo rūpintis architekto Dariaus Jakubausko suprojektuoto Lurdo statybomis, į parapiją parvežė ir Lurdo Švč. Mergelę Mariją. Prisiminkite šiandien savo maldose a.a. kunigą Saulių. Devintoje nuotraukoje: UAB „Šiaulių gatvių apšvietimas“ darbuotojai, kurie parvežė pagrindinius Lurdo akmenis. Vienuoliktoje nuotraukoje: Lurdas paruoštas parapijos jubiliejaus šventei. Ačiū Vitalijai, kuri taip gražiai sutvarkė aplinką.