Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Man gyvenimas – tai Kristus, o mirtis – tik laimėjimas

Šiaulių kraštas: 2022-01-10

Šiaulių Švč. Mergelės Marijos klebonas, kunigas S. Paliūnas aktyviai dalyvaudavo Šiaulių profesinio rengimo centro Prekybos ir verslo skyriaus renginiuose. Rudenį kunigas įsijungė į diskusiją, skirtą Visiems šventiesiems, Vėlinėms ir Helovinui. Paklaustas, kas yra mirtis, citavo Apaštalą Paulių: „Man gyvenimas – tai Kristus, o mirtis – tik laimėjimas.“ Ir pratęsė: „Galima daug kalbėti apie mirtį. Siela išeina iš kūno, pagal tikėjimą tai yra mūsų perėjimas iš gyvenimo į naują gyvenimą.“

Paprašytas patarti, kas galėtų būti nuraminimas žmogui, kuris bijo mirties, S. Paliūnas sakė: „Mes visi bijom to, ko nepažįstame. Jeigu turime tikėjimą, turime ir viltį, kad po mirties – amžinybė. Per mirtį, per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, per tikėjimą turime viltį į naują gyvenimą.“

Visą straipsnį galite paskaityti čia:

​Amžinąjį atilsį duok mirusiems, Viešpatie!
Ir amžinoji šviesa jiems tešviečia! / 3 k. 
Tegul ilsisi ramybėje. Amen.