Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Parapijos choras Šiluvoje

Tęsiasi ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS GIMIMO atlaidai Šiluvoje.

Džiaugiamės, kad mūsų parapijos choras gieda Šv. Mišiose.

Rugsėjo 12 d. 18 val.