Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Šiaulių vykuspijos jubiliejus – 25!

Švenčiame Šiaulių vyskupo JE Eugenijaus Bartulio vyskupavimo ir Šiaulių vyskupijos 25 m. jubiliejų!
Akimirkos iš 1997 – 2022 m.

Už nuotraukas dėkojame fotografui Leonui Nekrašui.