Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Spalio mėn. parapijoje

  • Švč. M. Marijos Rožinio pamaldos 17 val.
  • Spalio 4 d. pasaulinė vaikučių adoracijos šventė: 10 val. darželių vaikučiai ir 15 val. progimnazijų vaikučiai.
  • Spalio 12 d. 18:30 val. kviečiame vyrus bendrai maldai. Šv. Mišios ir susitikimas su Šv. Raštu vyrams „Būti vyru ir tapti vyru pagal Dievo planą“.
  • Spalio 22 d. Šv. Jonas Paulius II, popiežius.
  • Spalio 22 d. Labdaros vakaras. Įėjimas su kvietimais.
  • Spalio 24 d. – Pasaulinė Misijų diena. Minimos misijos ir misionieriai, renkamos aukos misijų veiklai paremti.
  • Spalio 25 d. 18:30 val. – Pučiamųjų instrumentų orkestrų festivalis „Vario dūdų skambesys“. Organizuoja Šiaulių Dainų progimnazijos mokytojas ekspertas Anatolijus Kavaliauskis.
  • Spalio 29 d. 18 val. Dievo tarno Mečislovo Jurevičiaus beatifikacijos pradžia. Šv. Mišioms vadovauja ir homiliją sako Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis.


Esate laukiami.