Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Švč. Sakramento adoracijos transliacija per Marijos radiją

Adoracija prasidės gruodžio 7 d., ketvirtadienį, 22 val. ir tęsis iki penktadienio 7 val. ryto. Vyks meditacijos, šv. Rašto skaitymai, bus giedamos giesmės, kalbama Rožinio malda. 6 val. ryte – Šv. Mišios, kurias aukos kun. Gediminas Kasperavičius.

Švč. Sakramento adoracija iš mūsų bažnyčios bus transliuojama per Marijos Radiją.

Kviečiame klausytis!