Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Švč. Sakramento adoracijos transliacija per Marijos Radiją

Adoracija prasidės sausio 7 d., šeštadienį, 22 val. ir tęsis iki sekmadienio 7 val. ryto. Vyks meditacijos, šv. Rašto skaitymai, bus giedamos giesmės, kalbama Rožinio malda.

Švč. Sakramento adoracija iš mūsų bažnyčios bus transliuojama per Marijos Radiją.

Kviečiame klausytis!