Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Metinis 2021 m. visų adoracijos naktų sąrašas

PLANUOJAMOS EUCHARISTINĖS ADORACIJOS NAKTYS (EAN) 2021 METAISŠiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje.

[skaityti toliau]

KVIEČIAME Į 48-ĄJĄ EUCHARISTINĘ ADORACIJOS NAKTĮ

KVIEČIAME į 48-ąją EUCHARISTINĘ ADORACIJOS NAKTĮNuolankiai garbiname šventąjį Kryžių ir užjaučiame po juo stovėjusią Nukryžiuotojo Sopulingąją Motiną 2020 m. iš rugsėjo 14 osios į rugsėjo 15 – ąją (iš pirmadienio į antradienį) Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo [skaityti toliau]