Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

KVIEČIAME Į 48-ĄJĄ EUCHARISTINĘ ADORACIJOS NAKTĮ

KVIEČIAME į 48-ąją EUCHARISTINĘ ADORACIJOS NAKTĮNuolankiai garbiname šventąjį Kryžių ir užjaučiame po juo stovėjusią Nukryžiuotojo Sopulingąją Motiną 2020 m. iš rugsėjo 14 osios į rugsėjo 15 – ąją (iš pirmadienio į antradienį) Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo [skaityti toliau]