Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Tituliniai Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo atlaidai

Gruodžio 11 d.- III advento sekmadienis.

Mūsų bažnyčioje vyks tituliniai Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo atlaidai.

12:30 sumos metu melsimės į Švč. Mergelę Mariją Nekaltojo prasidėjimo šventėje.

Po šv. Mišių vyks koncertas, svečiuose – Šiaulių pučiamųjų orkestras (meno vadovas ir dirigentas Sigitas Vaičiulionis).
Skambės koncertas „Ave Maria“, klausysimės advento dvasios pripildytos muzikos.

Kviečiame dalyvauti!